^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่าย "หนูรัก..พ่อ"
ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "หนูรัก..พ่อ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมบัตรกำนัลรับประทานอาหารนาโกย่า เกณฑ์การเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย 1....
ประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557
ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ประเภทการประกวด 1. รุ่นประถมศึกษา 2...
ประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ชิงรางวัลมูลค่า 50,000 บาท...
ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานครั้งที่ 11
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานครั้งที่ ๑๑ ในงาน “เพื่อนกัน...วันเด็ก ครั้งที่ ๑๗” ณ...
The Pretty Idol Beauty Contest 2015
AD PLUS ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด “The Pretty Idol Beauty Contest 2015” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมชุดของขวัญที่ระลึก คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 1. เพศหญิง สัญชาติไทย...
ประกวดภาพถ่าย พ่อลูกสุดฟิล
ริเวอร์พลาซ่า แอนด์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรีขอเชิญขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย พ่อลูกสุดฟิล ชิงเงินรางวัล และบัตรชมภาพยนตร์  กติกาการประกวด ส่งภาพ พ่อลูก 1 ภาพ...
ประกวด แข่งขัน เนื่องใน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวด และการแข่งขัน เนื่องใน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗...
ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ "ความงามแห่งเมืองเหนือ"
บริษัท โซนี่ไทย จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ "ความงามแห่งเมืองเหนือ" (The Beauty of the North) พร้อมคำบรรยายใต้ภาพเกี่ยวกับความงดงามแห่งเมืองเหนือในสายตาคุณ...
KU Economic and Business Plan Competition #2
คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 “KU Economic and Business Plan Competition #2” หัวข้อ...
ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills)"
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) เรื่อง ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท...
ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้”
คุรุสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท...
ประกวด Crecon'14 Creators Contest หัวข้อ “ผลงานชิ้นโบว์แดงของคุณ”
มหาวิทยาลัย Digital Hollywood (ประเทศญี่ปุ่น) และผู้สนับสนุน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Crecon'14 Creators Contest หัวข้อ “ผลงานชิ้นโบว์แดงของคุณ : Your...
ประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีงานกาชาดประจำปี 2558
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีงานกาชาดประจำปี 2558...
ประกวด MBK CENTER Super Model Contest 2014
ศูนย์การค้า MBK เซ็นต์เตอร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด MBK CENTER Super Model Contest 2014 ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 1. เพศชาย สูง 170 ซม....
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์ วันวีรกรรม ๘ ธ.ค. ๒๔๘๔ กองบิน ๕"
กองบิน๕ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย งานวันวีรกรรม ๘ ธ.ค. ๒๔๘๔ กองบิน ๕ หัวข้อ "มหัศจรรย์ วันวีรกรรม ๘ ธ.ค. ๒๔๘๔ กองบิน ๕" ชิงรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร หัวข้อ "มหัศจรรย์...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod