^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดแข่งขันจัดดอกไม้ และรถบุปผชาติ งานเทศกาลสีสันตะวันออก 2558
คณะผู้จัดงานเทศกาลสีสันตะวันออก ครั้งที่ 8 ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันจัดดอกไม้ และรถบุปผชาติ งานเทศกาลสีสันตะวันออก 2558 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ประเภทการประกวด 1...
ประกวดวงดนตรีสากล Promenada Battle of the Bands
พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากล Promenada Battle of the Bands ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเซ็นสัญญาเล่นประจำที่ Great Night Out ณ...
ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดภาพถ่าย กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2558
ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ชอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดภาพถ่าย กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2558 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร...
ประกวดบรรจุภัณฑ์ โลโก้ มาสคอต
บริษัท คาร์บอนคลีน จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์/โลโก้/มาสคอต ของบริษัท คาร์บอนคลีน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 36,000 บาท วัตถุประสงค์ 1....
ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "คนค(ร)บ"
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนิสิต นักศึกาษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "คนค(ร)บ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท...
ประกวด Pacific Fancy China Kids 2015
ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญหนูน้อยอายุระหว่าง 5-7 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด Pacific Fancy China Kids 2015 ชิงตำแหน่ง หนูน้อย Pacific Fancy China Kids 2015 พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ...
ประกวดภาพถ่าย “เหนื่อยแค่ไหน ก็จะเอารอยยิ้มกลับมา”
สิงห์อาสา ขอเชิณนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “เหนื่อยแค่ไหน ก็จะเอารอยยิ้มกลับมา” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด...
ประกวดผู้กำกับหนังสั้น หัวข้อ “สมุทรปราการ ท้องถิ่นอันเป็นที่รัก”
เครือข่ายครูท้องถิ่น กลุ่มศักดิ์ศรีสมุทรปราการ มูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์ และโรงเรียนเมืองโบราณ ขอเชิญผู้สนใจ...
ฮอนด้า 50 ปี ร่วมสร้างความสุขให้สังคมไทย
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพระบายสี ประกวดภาพถ่าย "ฮอนด้า 50 ปี ร่วมสร้างความสุขให้สังคมไทย" ชิงทุนการศึกษา และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย...
ประกวดสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษา “Pol-Sci SWU Speech Contest 2015”
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษา “Pol-Sci SWU Speech Contest 2015” หัวข้อ “ปัญหาสังคม......
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค จานวน 5 แห่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์...
ประกวดคลิป เล่าเรื่องด้วยหัวใจ “จาก ศิษย์ ถึง ครู”
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ บริษัททีวีบูรพาจำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป เล่าเรื่องด้วยหัวใจ “จาก ศิษย์ ถึง ครู”...
ประกวดภาพถ่าย "ความรัก"
บริษัทจัดหาคู่ MeetNLunch ขอเชิญู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "ความรัก" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 23,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล กติกาการประกวด 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สื่อถึง...
Thailand English Online Contest by EOL Sysytem
EOL System ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงรางวัลแห่งประเทศไทย "Thailand English Online Contest by EOL Sysytem" ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการดาเนินงาน...
Asia New Star Model Contest Face Of THAILAND
บริษัท เคทีซีซี จำกัด ร่วมกับ Korea Model Association (KMA) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด “Asia New Star Model Contest Face Of THAILAND” เพื่อหาตัวแทนนายแบบ นางแบบจากประเทศไทย...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod