^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดออกแบบ Character "แจ้งเกิด..นักออกแบบ Character"
อุทยานการเรียนรู้ TKpark ขอเชิญนิสิน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Character "แจ้งเกิด..นักออกแบบ Character" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร...
ประกวดหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา “เทศกาลอาหารทะเลบางเสร่ เสน่ห์หางเครื่อง ครั้งที่ 1”
จังหวัดชลบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา ในงาน “...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ทอด ภาพ ป่า”
อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญบเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ทอด ภาพ ป่า” ผ่านมุมมองพื้นที่สีเขียวใกล้ตัว ชิงกล้อง Mirrorless และของรางวัลโดนใจนักเดินทางมากมาย ...
ประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014 ชิงเงินรางวัล ...
ประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “...
ประกวด MISS PACIFIC MOTOR SHOW 2014
ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญสาวสวย รูปร่างดี มีความมั่นใจ อายุระหว่าง 17 – 23 ปี เข้าร่วมประกวด MISS PACIFIC MOTOR SHOW 2014 ชิงเงินรางวัล สายสะพาย พร้อมมงกุฎ มูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท...
ประกวด Kid's Teddy Photo Contest 2014
TEDDY BEAR MUSEUM PATTAYA ขอเชิยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด Kid's Teddy Photo Contest 2014 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท เงื่อนไขการรับสมัคร 1. เป็นเด็กหญิงหรือชายอายุระหว่าง 4-10...
ประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน"
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน" ในการต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘...
ประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ศาลปกครอง
สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ศาลปกครอง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่รางวัล ...
ประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา ภายใต้หัวข้อ “Connectivity for Shared...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod