^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดวาดภาพระบายสี “TOYOTA Dream Car Art Contest 2015”
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญนักเรียน ประกวดวาดภาพระบายสี “TOYOTA Dream Car Art Contest 2015” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทการประกวด...
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “กระหาย น้ํา”
การประปานครหลวง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “กระหาย น้ํา” (Thirsty) ความยาว 5-15 นาที เนื่องในวันน้ำโลก 2558 ชิงทุนผลิตหนังสั้นทุนละ 50,...
การประกวดในโครงการ "การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน : Thai Education towards ASEAN Community"
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และครู อาจารย์ สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน : Thai Education...
ประกวดความสามารถ The Energy Kids Talent
โครงการ The Energy Hua Hin คอนโดหรูติดทะเล ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 7-10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถ "The Energy Kids Talent" ไม่ว่าจะเป็น ร้องเพลง  เต้น เล่นดนตรี เล่านิทาน หรือแสดงละคร...
ประกวดแผนการตลาด "J-MAT Award" ครั้งที่ 24
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด "J-MAT Award" ครั้งที่ 24 หัวข้อ “ไอเดียสุดล้ำ ทำปั๊มให้เจ๋ง” ชิงโล่พระราชทาน...
ประกวดออกแบบลวดลายผ้าทอกุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผ้าทอกุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท พร้อมโล่...
ประกวดวาดภาพระบายสี “The Shoppes Children’s Day 2015” แนวคิด “เด็กดี มีคุณธรรม ก้าวนาไทย สู่อาเซียน”
สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ นิวซีบีดี เดอะ แกรนด์ พระราม ๙ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น...
ประกวดออกแบบปกแผ่นเสียง "แรงบันดาลใจ Inspiration"
Impression Sound Studio ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบปกแผ่นเสียง "แรงบันดาลใจ Inspiration" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมตีพิมพ์ผลงานลงบนปกแผ่นเสียง ประเภทการประกวด 1....
ประกวดภาพถ่าย "FIBO Photo Contest 2015"
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "FIBO Photo Contest 2015"...
ASA International Design Competition DENSITY | DENSE CITY
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบ "ASA International Design Competition DENSITY | DENSE CITY" ชิงเงินรางวัล พร่อมโล่รางวัล DESIGN BRIEF...
ประกวด Santa & Satarina Kids Contest
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ขอเชิญน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 4 - 8 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด Santa & Satarina Kids Contest ใน ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อม Gift Voucher...
ประกวดภาพถ่าย หนูน้อย “Cute Kids” และ  “Smile Baby @ PASEO”
The Paseo ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หนูน้อย “Cute Kids” และ  “Smile Baby @ PASEO” ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก วัตถุประสงค์...
ประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (Innovation for Crime Combating Contest 2015 : I4C-2015)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (Innovation for Crime Combating Contest 2015 : I4C-2015)...
 ประกวดภาพถ่าย ส่งเสริมการท่องเที่ยวพิษณุโลก หัวข้อ "ปีท่องเที่ยวพิษณุโลก”
จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ส่งเสริมการท่องเที่ยวพิษณุโลก ในหัวข้อ "ปีท่องเที่ยวพิษณุโลก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 94,000 บาท...
ประกวดวาดภาพ "๖๐ พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา"
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "๖๐ พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา" เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระมายุ ๖๐ พรรษา ๒...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod