^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

การแข่งขัน Thailand Indy Barista Championship ครั้งที่ 6
Aroma Group ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Indy Barista Championship ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท...
ประกวดภาพถ่าย Nikon Thailand Photo Contest 2014
Nikon ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Nikon Thailand Photo Contest 2014 จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ประทับใจในเมืองไทยในมุมมองของคุณ...
ประกวดเว็บไซต์และแอนิเมชั่น  "WMC 2014"
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดเว็บไซต์และแอนิเมชั่น  "WMC 2014" ครั้งที่ 6 ในงาน TNI Day ชิงรางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาท ลักษณะการแข่งขัน...
ประกวด Young Muse Project 5
มิวเซียมสยาม และโครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธ์สยาม ครั้งที่ 5 ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Young Muse Project 5 ชิงทุนเปลี่ยนแผนงานในฝันให้เป็นจริงกว่า 600,000 บาท วิธีการ...
ประกวดเรื่องสั้น แนวคิด "เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอลล์"
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้น แนวคิด "เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอลล์"  (No...
ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี 2558
ราชบัณฑิตยสถาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี 2558 ในหัวข้อเรื่อง "ธรรมะคือคุณากร" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท กำหนดระยะเวลา...
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน”
ดัชมิลล์คิดส์ ร่วมกับ Shelldon ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน” ชิงรางวัล เป็น 1 ใน 30 ครอบครัว (ครอบครัวละ 3 ท่าน)...
ประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 INNOVATION AWARDS 2015
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญบริษัท/องค์กร/ผู้ประกอบการ/นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่มีผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ หรือด้านสังคม ...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบ "ตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 25 th  SUT Anniversary"...
การแข่งขัน The Sky ระบายสีบนกำแพง
ศูนย์การค้าเดอะสกาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน The Sky ระบายสีบนกำแพง หัวข้อ "Real Zoo" (สวนสัตว์แปลกของฉัน) ...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • kittiphan