^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดแผนส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวปี 2
โครงการ CSR Holiday เป็นโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ให้กับหมู่เกาะทะเลไทย เราจึงเลือกเกาะเสม็ดที่จะทำโครงการนำร่อง เพื่อที่จะพัฒนา กิจกรรมสู่หมู่เกาะ ทะเลไทยอื่นๆ ขอเชิญนิสิต...
การแข่งขัน Thailand Indy Barista Championship ครั้งที่ 6
Aroma Group ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Indy Barista Championship ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท...
ประกวดภาพถ่าย Nikon Thailand Photo Contest 2014
Nikon ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Nikon Thailand Photo Contest 2014 จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ประทับใจในเมืองไทยในมุมมองของคุณ...
ประกวดเว็บไซต์และแอนิเมชั่น  "WMC 2014"
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดเว็บไซต์และแอนิเมชั่น  "WMC 2014" ครั้งที่ 6 ในงาน TNI Day ชิงรางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาท ลักษณะการแข่งขัน...
ประกวด Young Muse Project 5
มิวเซียมสยาม และโครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธ์สยาม ครั้งที่ 5 ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Young Muse Project 5 ชิงทุนเปลี่ยนแผนงานในฝันให้เป็นจริงกว่า 600,000 บาท วิธีการ...
ประกวดเรื่องสั้น แนวคิด "เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอลล์"
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้น แนวคิด "เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอลล์"  (No...
ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี 2558
ราชบัณฑิตยสถาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี 2558 ในหัวข้อเรื่อง "ธรรมะคือคุณากร" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท กำหนดระยะเวลา...
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน”
ดัชมิลล์คิดส์ ร่วมกับ Shelldon ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน” ชิงรางวัล เป็น 1 ใน 30 ครอบครัว (ครอบครัวละ 3 ท่าน)...
ประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 INNOVATION AWARDS 2015
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญบริษัท/องค์กร/ผู้ประกอบการ/นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่มีผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ หรือด้านสังคม ...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบ "ตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 25 th  SUT Anniversary"...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod