^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดงานเขียน "รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 16"
ร้านนายอินทร์และสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน "รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 16"...
ประกวดดนตรี The Brio Music Chill Challenge #1
The Brio ร่วมกับ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี "มิวสิคชิลชาเลนจ์ ครั้งที่ 1" @ The Brio หรือ The Brio Music Chill Challenge #1 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,...
ประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี 2557
สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี...
MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2014
บริษัท สื่อสากล จํากัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2014 หัวข้อการประกวด “มนต์เสน่ห์ยานยนต์” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น EOS 7D MARK...
ประกวด "อ่านออกเสียงภาษาไทย" รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวด "อ่านออกเสียงภาษาไทย" รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557 เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน...
ประกวดนวัตกรรมของเด็กและเยาวชน เรื่องการจัดการภัยพิบัติในเขตชุมชนเมือง
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่จังหวัด...
ประกวดภาพยนตร์สั้น "วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี"
กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 450,000 บาท...
ประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ “ลอง RC”
บริษัท สากลเบเวอเร็ดจ์ จำกัด ภายใต้แบรน RC COLA ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ “ลอง RC”ความยาว 30-40 วินาที ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท รายละเอียดข้อมูล...
ประกวดคำขวัญ (SLOGAN) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ (SLOGAN) ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์คู่กับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อการนำไปประกอบการใช้ในสื่อต่างๆ...
ประกวดตราสัญลักษณ์ “วารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม”
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ “วารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติยศ...
ประกวดถ่ายภาพ "หนองบัวลำภู  Creative Tourism Photo Contest"
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "หนองบัวลำภู  Creative Tourism Photo Contest" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมพร้อมโล่ และเกียรติบัตร...
ประกวด "เดอะ คริสตัล พีทีที หนูน้อยลอยกระทง 2557"
The Crystal PTT ขอเชิญหนูน้อยชาย–หญิง อายุระหว่าง 4–10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "เดอะ คริสตัล พีทีที หนูน้อยลอยกระทง 2557" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท บาท พร้อมสายสะพาย และประกาศนียบัตร ...
ประกวด “นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ”
บริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...
ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่าเพื่อการสูบน้ำ
มูลนิธิชัยพัฒนา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน...
ประกวด HALLOWEEN FANCY CONTEST 2014
Klang Villa ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการการประกวด HALLOWEEN FANCY CONTEST 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 12,000 บาท พร้อมของที่ระลึก วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถ...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod