^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดผู้กำกับหนังสั้น หัวข้อ “สมุทรปราการ ท้องถิ่นอันเป็นที่รัก”
เครือข่ายครูท้องถิ่น กลุ่มศักดิ์ศรีสมุทรปราการ มูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์ และโรงเรียนเมืองโบราณ ขอเชิญผู้สนใจ...
ฮอนด้า 50 ปี ร่วมสร้างความสุขให้สังคมไทย
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพระบายสี ประกวดภาพถ่าย "ฮอนด้า 50 ปี ร่วมสร้างความสุขให้สังคมไทย" ชิงทุนการศึกษา และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย...
ประกวดสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษา “Pol-Sci SWU Speech Contest 2015”
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษา “Pol-Sci SWU Speech Contest 2015” หัวข้อ “ปัญหาสังคม......
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค จานวน 5 แห่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์...
ประกวดคลิป เล่าเรื่องด้วยหัวใจ “จาก ศิษย์ ถึง ครู”
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ บริษัททีวีบูรพาจำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป เล่าเรื่องด้วยหัวใจ “จาก ศิษย์ ถึง ครู”...
ประกวดภาพถ่าย "ความรัก"
บริษัทจัดหาคู่ MeetNLunch ขอเชิญู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "ความรัก" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 23,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล กติกาการประกวด 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สื่อถึง...
Thailand English Online Contest by EOL Sysytem
EOL System ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงรางวัลแห่งประเทศไทย "Thailand English Online Contest by EOL Sysytem" ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการดาเนินงาน...
Asia New Star Model Contest Face Of THAILAND
บริษัท เคทีซีซี จำกัด ร่วมกับ Korea Model Association (KMA) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด “Asia New Star Model Contest Face Of THAILAND” เพื่อหาตัวแทนนายแบบ นางแบบจากประเทศไทย...
ประกวดนางงามสวนนกชัยนาท ประจำปี 2558 "Miss Chainat Bird Park 2015"
จังหวัดชัยนาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ขอเชิญผู้สนใจ สมัครข้าร่วมการประกวดนางงามสวนนกชัยนาท ประจำปี 2558 "Miss Chainat Bird Park 2015" เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดชัยนาท...
Go Next Green Young Presenter Contest
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด "Go Next Green Young Presenter Contest" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล ที่มาของโครงการ...
ประกวดตราสัญลักษณ์ "50 ปี นิด้า"
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ "50 ปี นิด้า" เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ชิงเงินรางวัล...
ประกวด อากง-อาม่า คู่รักยืนยาวแห่งปี
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด อากง-อาม่า คู่รักยืนยาวแห่งปี "ธัญญาพาร์ค คู่รักยืนยาว BLESSING OF LOVE ครั้งที่ 2" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท เงื่อนไขการสมัคร 1...
ประกวดผลงานศิลปะ หัวข้อ "เสื่อม"
มิตรไนซ์ แกลเลอรี่ : MIDNICE Gallery ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะ หัวข้อ "เสื่อม" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร วัตถุประสงค์ เนื่องด้วยมิตรไนซ์ แกลเลอรี่...
ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร...
DTN Business Plan Award 2015
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ โครงการ DTN Business Plan Award 2015 “สร้าง LANDMARK ตลาดอาเซียน” ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.