^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...
ประกวดแต่งเพลงประจำงาน “หนาวดีดี ที่บึงกาฬ”
จังหวัดบึงกาฬ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลงประจำงาน “หนาวดีดี ที่บึงกาฬ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 45,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ผลงานของผู้ชนะเลิศการประกวด จะถูกใช้เผยแพร่ตลอดงาน "หนาวดีดี...
ประกวดหนังสือนิทานภาพ หัวข้อเรื่อง “ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ”
บริษัท แม็ค เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมกับ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญอาจารย์ ครู และนักศึกษา ส่งผลงานการประกวดหนังสือนิทานภาพ หัวข้อเรื่อง “ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ”...
ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : ICA 2016
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : ICA 2016 หัวข้อ “Art of Nature...
ประกวดปรุงอาหารจากเป็ด ชิงแชมป์ประเทศไทย "Thailand Duck Cooking Challenge 2016"
BG GROUP ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดปรุงอาหารจากเป็ด ชิงแชมป์ประเทศไทย "Thailand Duck Cooking Challenge 2016" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การสมัคร...
ประกวดดนตรี Fortune town ROKZ music contest
ROKZ MAGAZINE ร่วมกับ Fortune town ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี Fortune town ROKZ music contest ชิงเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และทำเพลงกับค่ายเพลง The townhouse...
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สุดสาครขี่ม้านิลมังกร ตะลอนเมืองไทย”
ช่อง 3 และ ละครบุรำปรัมปรา ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สุดสาครขี่ม้านิลมังกร ตะลอนเมืองไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 40,000 บาท...
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 ธีมการแข่งขัน “พลังงานบริสุทธิ์ จุดประกายโลก”...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 12
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)...
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "สุนัขแห่งความดี"
ภาพยนตร์ คุณทองแดง The Inspirations ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "สุนัขแห่งความดี" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร คุณสมบัติ...
ประกวดร้องเพลง cover แอ้งแม้ง
ภาพยนตร์ คุณทองแดง ดิ อินสไปเรชั่นส์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง cover "แอ้งแม้ง" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท กติกา ง่ายๆ ถ่ายคลิปร้องเพลง “แอ้งแม้ง” (...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม เนื่องในโอกาสที่ไทยและเวียดนามจะครบรอบ 40 ปี...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ การยางแห่งประเทศไทย
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ การยางแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ คุณสมบัติ นิสิต...
ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาสนใจการดูแล “หัวใจ” มากยิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คังเซน คริลล์ ออยล์ โดยบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod