^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดร้องเพลงคู่
สตาร์ เซ็นเตอร์ : STAR CENTER ขอเชิญผู้สนใจ ที่มีอายุระหว่าง 13 - 18 ปี สม้ครเข้าร่วประกวดร้องเพลงคู่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 24,000 บาท กำหนดเวลา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 1 พฤษภาคม 2557...
ประกวดร้องเพลง "Singing Kids Contest"
สตาร์ เซ็นเตอร์ : STAR CENTER ขอเชิญน้องๆ ที่มีอายุไม่เกิน 13 ปี มาร่วมประกวดร้องเพลง "Singing Kids Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท กำหนดเวลา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 1 พฤษภาคม 2557...
ประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ขอเขิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 420,000 บาท หลักการและเหตุผล...
ASEAN Animation Contest 2014
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ASEAN Animation Contest 2014 หัวข้อ "Increase Copyright Awareness" เป็นการประกวดค้นหาสุดยอดนักผลิตแอนิเมชั่น...
ประกวดเต้น Cover Dance "The Treebangbon Cover Dance Festival"
คอมมูนิตี้มอลล์ เดอะทรี บางบอน ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น Cover Dance "The Treebangbon Cover Dance Festival" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท  หลักเกณฑ์การสมัคร...
ประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557"
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557 : NATIONAL INNOVATION AWARDS 2014" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท...
ประกวดร้องเพลง “มาร้องเพลงฝรั่งเศสกันเถอะ”
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ขอเชิญผูสนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง “มาร้องเพลงฝรั่งเศสกันเถอะ” ชิงรางวัลเป็นการอบรมทางด้านดนตรีที่ฝรั่งเศสเป็นเวลา 10 วัน...
ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2557 : Rice Innovation Awards 2014
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2557 : Rice Innovation Awards 2014 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 240,000...
ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 4
บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 赛大能言言语语汉美南 : NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า...
ประกวดแผนกิจกรรม "ปลุกจิตสำนึกประชากรอาเซียน 2015"
HRI TU และ Page ASEAN DNA ขอเชิญนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนกิจกรรม "ปลุกจิตสำนึกประชากรอาเซียน 2015" เพื่อส่งเสริมความเป็นประชากรอาเซียนในพื้นที่ของสถาบันการศึกษาที่สังกัด...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod