^ Back to Top

ประกวดเขียนเรียงความ

ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How we bring back the Smile to Thailand”

ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How we bring back the Smile to Thailand”

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ร่วมกับเมืองไทย Smile Club, ZEN, TK Park, The 1 Card, EVA Airways และ ISIS Education, UK ขอเชิญนักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียง

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดวาดภาพ และประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"

ประกวดวาดภาพ และประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"

กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประกวดวาดภาพ และประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020" ร่วมมองอนาคตของจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยในปี 2020 จากนโยบายโครงการลงทุนโครงสร้างพิ้นฐานของรัฐบาล ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 720,000 บาท พร้่

Deadline: 
Mon, 2013-12-09 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "ทำไมเด็กไทยต้องรู้และเข้าใจเกี่ยกับ AEC"

ทำไมเด็กไทยต้องรู้และเข้าใจเกี่ยกับ AEC

กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนเด็กไทยทุกคนหยิบปากกา ดินสอ บรรเลงความคิดสร้างลงแผ่นกระดาษ ร่วมแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ทำไมเด็กไทยต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ AEC” (ภายใต้กิจกรรม “เด็กไทยมั่นใจ AEC”) เพื่อแสดงความพร้อมของเด็กไทยกับการเข้าเป็นส่วน

Deadline: 
Mon, 2013-07-15 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ “ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย” ครั้งที่ 3 ปี 2556

ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย

กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในหัวข้อ “คุณค่าข้าวหอมมะลิไทย คู่ควร ครัวโลก” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 457,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2013-08-31 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดเขียนเรียงความ

Members Online

There are currently 0 users online.