^ Back to Top

ประกวดเขียนเรียงความ

ประกวดเขียนเรื่องเล่าการทำความดี ในกิจกรรม “จักรยาน…เพื่อน้องคนดี”

ประกวดเขียนเรื่องเล่าการทำความดี ในกิจกรรม “จักรยาน…เพื่อน้องคนดี”

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนใต้ สมุทรสาคร และภาคตะวันออก ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7-14 ปี  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรื่องเล่าการทำความดี ในกิจกรรม “จักรยาน…เพื่อน้องคนดี” ชิงรางวัลจักรยา

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 16:00

ประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ หัวข้อ “อากาศสดใส...ด้วยมือเรา”

ประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดคุณภาพอากาศ”

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ หัวข้อ “อากาศสดใส...ด้วยมือเรา” ในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดคุณภาพอากาศ ชิงรางวัลมูลค่ารวมก

Deadline: 
Sun, 2015-08-30 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ My mom My Hero

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ My mom My Hero

เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล นักเรียน และเยาวชน อายุ ระหว่าง 9 -15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ My mom My Hero ในกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2015-08-04 16:00

ประกวดเขียนเรียงความบรรยายถึง “ความสำคัญของการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ”

ประกวดเขียนเรียงความบรรยายถึง “ความสำคัญของการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ”

ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๒ เอกวิชาภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านภาษาไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความบรรยายถึง “ความสำคัญของการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ” ชิงทุนการศึกษามูลค่าร

Deadline: 
Thu, 2015-10-15 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ “How can Thai people succeed in learning English?”

ประกวดเขียนเรียงความ “How can Thai people succeed in learning English?”

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัทเมือง ไทยประกันชีวิต, สายการบิน EVA Airways, แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ‘How can Thai people succeed in learning English?’ ชิงหลักสูตร

Deadline: 
Mon, 2015-06-15 16:00

ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How we bring back the Smile to Thailand”

ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How we bring back the Smile to Thailand”

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ร่วมกับเมืองไทย Smile Club, ZEN, TK Park, The 1 Card, EVA Airways และ ISIS Education, UK ขอเชิญนักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียง

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดวาดภาพ และประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"

ประกวดวาดภาพ และประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"

กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประกวดวาดภาพ และประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020" ร่วมมองอนาคตของจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยในปี 2020 จากนโยบายโครงการลงทุนโครงสร้างพิ้นฐานของรัฐบาล ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 720,000 บาท พร้่

Deadline: 
Mon, 2013-12-09 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "ทำไมเด็กไทยต้องรู้และเข้าใจเกี่ยกับ AEC"

ทำไมเด็กไทยต้องรู้และเข้าใจเกี่ยกับ AEC

กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนเด็กไทยทุกคนหยิบปากกา ดินสอ บรรเลงความคิดสร้างลงแผ่นกระดาษ ร่วมแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ทำไมเด็กไทยต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ AEC” (ภายใต้กิจกรรม “เด็กไทยมั่นใจ AEC”) เพื่อแสดงความพร้อมของเด็กไทยกับการเข้าเป็นส่วน

Deadline: 
Mon, 2013-07-15 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ “ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย” ครั้งที่ 3 ปี 2556

ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย

กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในหัวข้อ “คุณค่าข้าวหอมมะลิไทย คู่ควร ครัวโลก” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 457,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2013-08-31 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดเขียนเรียงความ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod