^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน”

ดัชมิลล์คิดส์ ร่วมกับ Shelldon ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน” ชิงรางวัล เป็น 1 ใน 30 ครอบครัว (ครอบครัวละ 3 ท่าน) ที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์รักษ์ท

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 11:26

ประกวดวาดภาพ Children Painting Competition 2014 ในหัวข้อ "พระคุณแม่"

ประกวดวาดภาพ Children Painting Competition 2014 ในหัวข้อ "พระคุณแม่"

บ้านสีลม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 : Children Painting Competition 2014 หัวข้อ “พระคุณแม่” ชิงทุนการศึกษา 15,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2014-07-10 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "ความปลอดภัย ในชีวิตประจำวัน"

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "ความปลอดภัย ในชีวิตประจำวัน"

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "ความปลอดภัย ในชีวิตประจำวัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Mon, 2014-06-30 16:00

ประกวดเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การขนส่งและความปลอดภัยกับการเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำคัญอย่างไรในความคิดเรา”

ประกวดเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การขนส่งและความปลอดภัยกับการเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำคัญอย่างไรในความคิดเรา”

สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การขนส่งและความปลอดภัยกับการเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำคัญอย่างไรในความคิดเรา” 

Deadline: 
Mon, 2014-06-30 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ หัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีและคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-06-15 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2014

ประกวดวาดภาพระบายสี TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2014

TOYOTA ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2014 "รถยนต์ในฝัน" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนไปประกวดระดับโ

Deadline: 
Fri, 2014-02-28 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสีการ์ตูน หัวข้อ "LIKE การ์ตูน LIKE สาระ"

ประกวดวาดภาพระบายสีการ์ตูน ในหัวข้อ "LIKE การ์ตูน LIKE สาระ"

งานเทศกาลการ์ตูน ขอเชิญน้องน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา ม.1- ม.6 สมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีการ์ตูน หัวข้อ "LIKE การ์ตูน LIKE สาระ" ผลงานการ์ตูนสั้น 3 ช่อง และแสดงแนวคิด สร้างสรรค์ อารมณ์ขัน รักการวาด ขีดๆ เขียนๆ มีฝีมือด้านลายเส้น 

Deadline: 
Fri, 2013-11-15 16:00

ผลการประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ “ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก”

ประกาศแล้วกับผลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฟริท-ซี รักษ์โลก” ชิงทุนการศึกษารวม 250,000 บาท และคอมพิวเตอร์สำหรับทุกรางวัล จำนวน 1 ชุด มอบให้แก่โรงเรียน รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
ระดับประถมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1: ด.ญ.ญดาพร จำชาติ (ป.6) ร.ร.แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพฯ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ด.ญ.วิกาวี รัตตมณี (ป.6) ร.ร.ดรุณโนทัย จ.ตรัง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ด.ญ.อรชพร จงสุข (ป.1) ร.ร.Art is me จ.เชียงใหม่
- รางวัลชมเชย: ด.ญ.เพ็ญพิชชา ประนิตย์ (ป.5) ร.ร.ศรีอรุโณทัย จ.ระนอง
ระดับมัธยมศึกษา

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน NANMEE fine arts award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย”

NANMEE fine arts award ครั้งที่ 8

บริษัท นานมี จำกัด เชิญร่วมถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยความภาคภูมิใจในศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติอันงดงามในมุมมองที่แตกต่าง เพื่อแสดงออกถึงจินตนาการในการเผยแพร่สีสันความงามของประเทศไทยสู่สายตาสาธารณชน เป็ดรับผลงานตั้งแต่ มิถุนายน ถ

Deadline: 
Fri, 2013-10-25 08:49

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน Horse Award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย”

ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน หัวข้อ "สีสันเมืองไทย"

นานมี เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วม โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน Horse Award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย” โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ เพื่อร่วมกันรักษา ความงดงามของเมืองไทย และเอกลักษณ์ความเป็นไทย

Deadline: 
Fri, 2013-10-25 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพระบายสี

Members Online

There are currently 0 users online.