^ Back to Top

ภาพพิมพ์

ประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60"

ประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60"

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60"  ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 530,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

ประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ปีนี้ครั้งที่ 31

ประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ปีนี้ครั้งที่ 31

มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ปีนี้ครั้งที่ 31 ปี พ.ศ. 2557 ชิงรางวัลมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท พร้อมเหรียญ "ศิลป์ พีระศรี"

Deadline: 
Sun, 2014-05-04 16:00

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 9

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๙

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วม "การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๙" ชิงเงินรางวัลกว่า ๕๕๕,๐๐๐ บาท

ประเภทผลงาน

Deadline: 
Tue, 2014-04-22 16:30

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

การจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยา

Deadline: 
Wed, 2014-08-20 16:00

การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3 / White Elephant Art Award

การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3 /MY HOMELAND The 3rd White Elephant Art Award ภายใต้หัวข้อ "บ้านเรา : My H

Deadline: 
Sat, 2014-03-22 18:00

ประกวดศิลปกรรม “วิถี พุทธ ล้านนา” ครั้งที่ 2

ประกวดศิลปกรรม “วิถี พุทธ ล้านนา” ครั้งที่ 2

เฮือนศิลปินนาชา ( Nacha Artists’ Residence ) ขอเชิญชวนท่านที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดศิลปกรรม “วิถี พุทธ ล้านนา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 เพื่อชี้ให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของอาณาจักรล้านนา ขนบธรรมเ

Deadline: 
Fri, 2013-10-25 18:00

ประกวดศิลปกรรมครัวไทย หัวข้อ “วัฒนธรรมไทย”

ประกวดศิลปกรรมครัวไทย หัวข้อ “วัฒนธรรมไทย”

หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย (PSG Art Gallery) ร่วมกับ คุณธานิน อิงอุดมนุกูล ผู้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและเจ้าของร้านอาหาร “ครัวไทย” ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความยินดีขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีทุกสถาบัน ทุกชั้นปีเข้าร่วม ประกวดผล

Deadline: 
Fri, 2013-11-08 16:00

โครงการศิลปะสุดสัปดาห์ 2556 อบรม ภาพพิมพ์สำหรับบุคคลทั่วไป

โครงการศิลปะสุดสัปดาห์ 2556 อบรมฟรี ภาพพิมพ์สำหรับบุคคลทั่วไป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดโครงการศิลปะสุดสัปดาห์ 2556 ครั้งที่ 2 "ภาพพิมพ์สำหรับบุคคลทั่วไป" วิทยากร วีระพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) ศิลปินภาพพิมพ์ วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 แบ่งเป็น 2 รอบ

Seminar date: 
Sunday, 2013, June 30 - 09:00 to 16:00

ประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดให้มีการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ขึ้นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๒๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้น และสนับสนุนการทางานสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการพัฒนาด้านศิลปะให้แก่เยาวชน จึงได้จัดให้มีการขยายโครงการให้กว้างขวางและเผยแพร่

Deadline: 
Sun, 2013-06-30 16:00
Subscribe to RSS - ภาพพิมพ์

Members Online

There are currently 2 users online.

  • admin
  • mod