^ Back to Top

ประกวดร้องเพลง

ประกวด Navara Number One Contest

ประกวด Navara Number One Contest

นิสสัน ตะวันออก ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "Navara Number One Contest" ร้อง เล่น เต้นรำ Cover ภายในงาน นิสสัน ขอบคุณจากใจ ปี 5 นาวารา แกร่ง แรง ทั่วไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2014-12-12 18:00

ประกวดร้องเพลงประสานเสียง Christmas Carol Contest 2014

ประกวดร้องเพลงประสานเสียง Christmas Carol Contest 2014

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการรประกวดร้องเพลงประสานเสียง Christmas Carol Contest 2014 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกเมืองพัทยา

กำหนดระยะเวลา

Deadline: 
Wed, 2014-12-17 16:00

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานครั้งที่ 11

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานครั้งที่ 11

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานครั้งที่ ๑๑ ในงาน “เพื่อนกัน...วันเด็ก ครั้งที่ ๑๗” ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชิงท

Deadline: 
Fri, 2014-11-28 16:30

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 15

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 15

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี และ 13-18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 15 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมถ้วยถ้วยเกียรติยศ ในงานเทศกาลศรีราชา ระหว่างว

Deadline: 
Fri, 2014-12-05 16:00

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ทางด้นตรี "Audition Let's Show"

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ทางด้นตรี "Audition Let's Show"

PlayPark ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ทางด้นตรี "Audition Let's Show" ชิงทุนการศึกษา 10,000 บาท และยังมีโอกาสแจ้งเกิดด้วยการโปรโมทผ่านสื่อต่างๆ

ระยะเวลารับผลงาน

Deadline: 
Wed, 2014-12-31 (All day)

ประกวดร้องเพลงระดับปฐมวัยปีที่ 4 : AMC THE STAR KID CONTEST 4th

AMC THE STAR KID CONTEST 4th

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โดยการสนับสนุนและความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารีเอเอ็มซี และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ขอเชิญนักเรียนระดับปฐมวัย สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงระดับปฐมวัยปีที่ 4 : AMC THE STAR KID CONTEST

Deadline: 
Fri, 2014-11-28 16:00

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมล

Deadline: 
Mon, 2014-12-01 16:00

ประกวดร้องเพลง "FORTUNE TOWN THE BEST KID SINGERS"

FORTUNE TOWN THE BEST KID SINGERS

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ โรงเรียนดนตรีครูบิ๊ก Mozarz Academy ขอเชิญเยาวชน อายุ 8 - 15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "FORTUNE TOWN THE BEST KID SINGERS" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2014-09-10 16:00

ประกวดร้องเพลง PASEO Singing Contest 2014

ประกวดร้องเพลง PASEO Singing Contest 2014

ศูนย์การค้า The Paseo Mall และ The Paseo Town ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง PASEO Singing Contest 2014 ชิงรางลัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Sun, 2014-09-14 16:00

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เนื่องใน “งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๕๗” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐,๐๐๐

Deadline: 
Mon, 2014-09-01 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดร้องเพลง

Members Online

There is currently 1 user online.

  • Boo Hemrum