^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวด Singha Park International Balloon Fiesta Photo Contest 2016

ประกวด Singha Park International Balloon Fiesta Photo Contest 2016

Singha Corporation ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Singha Park International Balloon Fiesta Photo Contest 2016 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และโอกาสนำผลงานไปจัดแสดงบนป้ายบิลบอร์ด ณ Time Square ใจก

Deadline: 
Mon, 2016-02-22 16:00

ประกวดภาพถ่าย 'ประวัติศาสตร์ KTB 50 ปีแห่งความผูกพัน'

ประกวดภาพถ่าย 'ประวัติศาสตร์ KTB 50 ปีแห่งความผูกพัน'

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย 'ประวัติศาสตร์ KTB 50 ปีแห่งความผูกพัน' ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2016-02-26 16:00

ประกวดภาพถ่ายภาย หัวข้อ “มนต์เสน่ห์วิถีสิงห์บุรี”

ประกวดภาพถ่ายภาย หัวข้อ “มนต์เสน่ห์วิถีสิงห์บุรี”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายภาย หัวข้อ “มนต์เสน่ห์วิถีสิงห์บุรี” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2016-02-28 18:00

ประกวด "Travel around the world - Blogger Contest 2016"

ประกวด "Travel around the world - Blogger Contest 2016"

MSIG ประกันภัย ร่วมกับ นิตยสารเที่ยวรอบโลก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Travel around the world - Blogger Contest 2016" เป็น "Blogger เลือดใหม่" ชิงแพ็คเกจท่องเที่ยวไต้หวัน และตีพิมพ์ประสบการณ์ท่องเที่ยวของคุณในนิตยสารเที่ยวรอบโลก

Deadline: 
Thu, 2016-03-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "สีสัน...ธัญพืช"

ประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "สีสัน...ธัญพืช"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "สีสัน...ธัญพืช" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

Deadline: 
Sat, 2016-04-30 16:30

ประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "coming winter"

ประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "coming winter"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "coming winter" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

Deadline: 
Thu, 2016-03-24 16:30

ประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ประจำปี 2559

ประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ประจำปี 2559

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ประจำปี 2559 ชิงรางวัลเงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง  โอฬาระชิน” และเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากสมาคมถ่ายภาพแ

Deadline: 
Thu, 2016-03-31 18:00

ประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ประจำปี 2559

ประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ประจำปี 2559

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ประจำปี 2559 ชิงรางวัลเงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” และเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากสมาคมถ่

Deadline: 
Sun, 2016-02-28 18:00

ประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559”

ประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559” ชิงรางวัลเงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ "รังสรรค์ ตันติวงศ์" และเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากสม

Deadline: 
Sun, 2016-01-31 18:00

ประกวดภาพถ่าย มหัศจรรย์นกและผีเสื้อ ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2559

ประกวดภาพถ่าย มหัศจรรย์นกและผีเสื้อ ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2559

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย มหัศจรรย์นกและผีเสื้อ ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.