^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงโล่รางวัลจากกระทรวงการต่างประเทศ

Deadline: 
Mon, 2014-06-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย "สวนสัตว์ของเรา" ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Amazing ZOO Thailand"

ประกวดภาพถ่าย "สวนสัตว์ของเรา" ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Amazing ZOO Thailand"

องค์การสวนสัตว์ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "สวนสัตว์ของเรา" ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Amazing ZOO Thailand" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และ

Deadline: 
Thu, 2014-10-30 16:00

ประกวด Young Thai Artist Award 2014

Young Thai Artist Award 2014

มูลนิธิเอสซีจี : SCG FOUNDATION ขอเชิญห้เยาวชนไทยหัวใจศิลป์ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Young Thai Artist Award 2014" ในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,300,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศ เริ่มรับสม

Deadline: 
Fri, 2014-08-29 16:00

ประกวดการถ่ายภาพ หัวข้อ "สีสันแห่งชีวิต"

ประกวดการถ่ายภาพ หัวข้อ "สีสันแห่งชีวิต"

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "สีสันแห่งชีวิต" Colorful of Life : Art and Culture ชิ

Deadline: 
Wed, 2014-04-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย "อัจรรย์เรือประมงไทย"

ประกวดภาพถ่าย "อัจรรย์เรือประมงไทย"

สำนักพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาคเอกชน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "อัจรรย์เรือประมงไทย" เนื่องในงานวันประมง

Deadline: 
Tue, 2014-06-17 16:00

ประกวดภาพถ่ายสารคดี 2557 “โป่งแยง ดินแดนในฝัน”

ประกวดถ่ายภาพถ่ายสารคดี 2557 “โป่งแยง ดินแดนในฝัน”

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสารคดี 2557 “โป่งแยง ดินแดนในฝัน” ที่เกี่ยวกับ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ “โป่งแ

Deadline: 
Wed, 2014-07-16 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ถ่ายถาพธรรม แชร์คำสอน "สร้างแรงบรรดาลใจให้ทำความดี"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ถ่ายถาพธรรม แชร์คำสอน "สร้างแรงบรรดาลใจให้ทำความดี"

คณะกรรมการจัดงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี 2557 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นัดศึกษา และประชาชนทั่วไปทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ถ่ายถาพธรรม แชร์คำสอน (Dhamma for Life)"สร้างแรงบรรดาลใจให้ทำคว

Deadline: 
Tue, 2014-05-27 18:00

ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 3

ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 3

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 3 : Fine Art Photo Contest ภายใต้หัวข้อ “แสง : Light (as in br

Deadline: 
Sun, 2014-06-15 18:00

ประกวดงานศิลปะ ภาพถ่าย หรือสื่อผสม "ชีวิตสถาปนิก"

ประกวดงานศิลปะ ภาพถ่าย หรือสื่อผสม "ชีวิตสถาปนิก"

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ นิสิต นักศึกษา คณะสถาปิตยกรรมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานศิลปะ ภาพถ่าย หรือสื่อผสม "ชีวิตสถาปนิก" เพื่อสะท้อนชีวิต ประสบการณ์ บทบาท วิธีคิด มุมมองของ

Deadline: 
Mon, 2014-04-21 16:00

ประกวดงานศิลปกรรมรางวัล Art Forward Fund Award

Art Forward Fund Award

Art Forward Fund Award (AFFA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณะศิลปกรรมปีสุดท้าย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานศิลปกรรมรางวัล Art Forward Fund Award ชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมทริปชมงานเทศกาลศิลปะ Art Basel ที่ฮ่องกง และได้เ

Deadline: 
Mon, 2014-06-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There is currently 1 user online.

  • bluedock25