^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดถ่ายภาพ "หนองบัวลำภู Creative Tourism Photo Contest"

ประกวดถ่ายภาพ "หนองบัวลำภู  Creative Tourism Photo Contest"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "หนองบัวลำภู  Creative Tourism Photo Contest" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมพร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 4 : Chang Fine Art Photo Contest 4

ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 4

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 4 (Chang Fine Art Photo Contest 4) หัวข้อ “ศรัทธา: FAITH” ชิงรางวัลมูลค่าร

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 18:00

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน”

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน”

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” ( RICE is LIFE : Rice Cultures in ASEAN Countries) ชิงรางว

Deadline: 
Sat, 2015-01-10 18:00

ประกวดภาพถ่าย France in my memory

ประกวดภาพถ่าย France in my memory

สมาคมฝรั่งเศส (Alliance Française  Thailande) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย France in my memory ชิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2015-01-05 18:00

ประกวดภาพถ่าย พ่อลูกผูกพัน ปี ๓

ประกวดภาพถ่าย พ่อลูกผูกพัน ปี ๓

หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย พ่อลูกผูกพัน ปี ๓ เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ หออัครศิลปิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาค

Deadline: 
Wed, 2014-11-19 16:00

ประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2015 World Art Contest หัวข้อ "Global Health : สุขภาพโลก"

PMAC 2015 World Art Contest

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนเยาวชน และประชาชน ส่งผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบสองมิติ และ ภาพถ่าย ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2015 World Art Contest หัวข้อ "Global Health : สุขภาพโลก" ชิงทุนการศึกษา แ

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง–ข่า โลก) ครั้งที่ 3

ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง–ข่า โลก) ครั้งที่ 3

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง–ข่า โลก) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพร

Deadline: 
Mon, 2015-03-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย “ม.เชียงใหม่...ใครๆก็รัก”

ประกวดภาพถ่าย “ม.เชียงใหม่...ใครๆก็รัก”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ม.เชียงใหม่...ใครๆก็รัก” เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะมาถึงในปี พ.ศ.2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมประกาศนียบั

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย "พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558″

ประกวดภาพถ่าย "พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558″

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและช่างภาพที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ในชื่อโครงการ “พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558″ ชิงรางวัลชนะเลิศจำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sat, 2015-02-28 18:00

ประกวดภาพถ่าย เมืองแปดริ้ว

ประกวดภาพถ่าย เมืองแปดริ้ว

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเมืองแปดริ้ว หัวข้อ "ภาพเก่า เล่าเรื่อง เมืองฉะเชิงเทรา" และ "รักกีฬา รักสุขภาพ รักษ์แปดริ้ว" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2014-10-04 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There is currently 1 user online.

  • oilhanahara