^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ

รวมการประกวดเครื่องประดับ ประเภทต่างๆ แหวน สร้อยคอ ต่างหู กำไล เข็มกลัด

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ หัวข้อ “เสน่ห์แห่งพลอยนพเก้า”

21th Jewelry Season Design Contest

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ หัวข้อ “เสน่ห์แห่งพลอยนพเก้า” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท พร้อ

Deadline: 
Thu, 2015-01-15 16:00

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ JTC Jewelry Design Contest 2014 แนวคิด “จิตวิญญาณช่างไทยสู่อัตลักษณ์อาเซียน”

JTC Jewelry Design Contest 2014

ศูนย์การค้าจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และนักออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ JTC Jewelry Design Contest 2014 ภายใต้แนวคิด “จิตวิญญาณช่างไทยสู่อัตลักษณ์อาเ

Deadline: 
Fri, 2014-08-22 16:00

ประกวด Degree Shows 2014

ประกวด Degree Shows 2014

ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Degree Shows 2014 ครั้งที่ 8 โครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2557 ได้เปิดรับสมัครผลงานศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ 7 สาขา ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาในปีการ

Deadline: 
Thu, 2014-07-31 16:00

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 8 : GIT Design Awards 2014

GIT Design Awards 2014

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 8 : GIT Design Awards 2014 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 450,00

Deadline: 
Wed, 2014-07-23 16:00

ประกวดออกแบบเครื่องประดับอัญมณี หัวข้อ “Create your own Legacy” ในโอกาส GIA Thailand Campus ครบรอบ 20 ปี

ประกวดออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ในโอกาส GIA Thailand Campus ครบรอบ 20 ปี

จากจินตนาการบันดาลใจ สู่ความงามที่เป็นหนึ่ง ค้นหาสุดยอดนักออกแบบอัญมณี ฉลอง 20 ปี GIA Campus พบ Jewelry Designers มือรางวัลระดับโลก ให้แนวคิดและแรงบันดาลใจ พร้อมรับฟังรายละเอียดการประกวด ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ห้อ

Deadline: 
Mon, 2013-07-15 16:00

ประกวดโครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2556 "DEGREE SHOWS 13"

ประกวดโครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2556 "DEGREE SHOWS 13"

Corporation 4d เชิญชวน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ประกวดสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ประจำปี 2556 "DEGREE SHOWS 13" ใน 7 สาขา Architecture, Interior, Product, Graphic, Animation, Fashion และ Jewelry หมดเขตส่งผลงาน : 30 มิถุน

Deadline: 
Sun, 2013-06-30 16:00

โครงการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Heritage Inspired

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เชิญชวน ทีมนักศึกษา ทีมนักออกแบบ ช่างหัตถกรรม หรือทีมผสม จำนวน 2 คนขึ้นไป ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ Heritage Inspired ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสำหรับการใช้

Deadline: 
Tue, 2013-03-12 16:00

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่19 หรือ jewelry season 19 “งดงามเหนือจินตนาการ หิมพานต์สัตว์เทพ”

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่19 หรือ jewelry season 19 “งดงามเหนือจินตนาการ หิมพานต์สัตว์เทพ”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ) ได้จัดงาน Jewelryseason ขึ้นในวันที่ 17-19 มกราคม 2556 ซึ่่งได้มี การจัดประกวดการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ ชิงรางวัลโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมผู้ค้า

Deadline: 
Thu, 2013-01-03 16:00

ประกวดออกแบบ เครื่องประดับครั้งที่ 7 GIT Gem and Jewelry Design Award 2013 หัวข้อ Jewelry design inspired by Cubism

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวน ผู้สนใจ รวมถึงนักออกแบบมืออาชีพ อายุ 18 - 45 ปี เข้าร่วมประกวดออกแบบ เครื่องประดับครั้งที่ 7 / GIT Gem and Jewelry Design Award 2013 หัวข้อ "Jewelry design inspired by Cubism

Deadline: 
Wed, 2013-06-26 16:00

RECO Young Designer Competition 2012

RECO Young Designer Competition 2012

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 17 – 30 ปี เข้าร่วม โครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2012 โดยแนวคิดของการประกวด คือ การนำวัสดุที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ หรือ PET ตลอด

Deadline: 
Sat, 2012-12-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบเครื่องประดับ

Members Online

There are currently 0 users online.