^ Back to Top

นักเรียน

การแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM "Pantip Robot Contest 2014 ครั้งที่ 3"

Pantip Robot Contest 2014

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาบางกะปิ ร่วมกับ ชมรมหุ่นยนต์บีม และสมาคมเจซีไอเซเนเตอร์ไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM "Pantip Robot Contest 2014 ครั้งที่ 3" ชิงทุนการศึกษา และถ้วยรางวัลเกีย

Deadline: 
Thu, 2014-11-06 16:00

ประกวดกระทงลอย "งานลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ"

ประกวดกระทงลอย "งานลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ"

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกระทงลอย "งานลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๘,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

Deadline: 
Sat, 2014-11-01 16:00

ประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี 2557

ประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี 2557

สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบั

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวด "อ่านออกเสียงภาษาไทย" รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557

ประกวด "อ่านออกเสียงภาษาไทย" รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวด "อ่านออกเสียงภาษาไทย" รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557 เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน

วิธีการสมัคร

Deadline: 
Fri, 2014-11-28 16:00

ประกวดนวัตกรรมของเด็กและเยาวชน เรื่องการจัดการภัยพิบัติในเขตชุมชนเมือง

ประกวดนวัตกรรมของเด็กและเยาวชน เรื่องการจัดการภัยพิบัติในเขตชุมชนเมือง

องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร อยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี ส่งผลงาน

Deadline: 
Fri, 2014-11-14 16:00

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่าเพื่อการสูบน้ำ

มูลนิธิชัยพัฒนา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน

Deadline: 
Thu, 2014-11-20 15:30

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ หัวข้อ “เสน่ห์แห่งพลอยนพเก้า”

21th Jewelry Season Design Contest

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ หัวข้อ “เสน่ห์แห่งพลอยนพเก้า” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท พร้อ

Deadline: 
Thu, 2015-01-15 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ “30 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล”

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ “30 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล”

วิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ “30 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล” ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่ว่า “เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านวิทยาศา

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

Deadline: 
Sat, 2014-11-15 16:00

ประกวดตุ๊กตาสยองขวัญ และประกวดแฟนซีผีสุดหลอน “HAUNTED DOLLS CONTEST”

HAUNTED DOLLS CONTEST

ริบลีส์ บีลีฟ อิท ออร์นอท ขอดเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตุ๊กตาสยองขวัญ และสมัครเข้าร่วมการประกวดแฟนซีผีสุดหลอน ในเทศกาลฮาโลวีน “HAUNTED DOLLS CONTEST” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.