^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท้อนสังคมครั้งที่ ๒

ประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท้อนสังคมครั้งที่ ๒

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ๒๒ จังหวักภาคกลาง สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท้อนสังคมครั้งที่ ๒ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๕๐,๐๐๐

Deadline: 
Fri, 2015-03-20 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ “Together”

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ “Together”

สํานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนัง ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ “Together” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่

Deadline: 
Tue, 2015-03-31 16:00

ประกวด สื่อ New media ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

ประกวด สื่อ New media  ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  แผนงานอาหารและโภชนาการ และภาคีเครือข่ายประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและการโภชนาการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประ

Deadline: 
Fri, 2015-03-27 17:00

ประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น

ประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น

ราชบัณฑิตยสถาน ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น : ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2015-03-31 16:00

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 5 แนวคิด “จังหวะ ดนตรี กวี ศิลป์”

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 5 แนวคิด “จังหวะ ดนตรี กวี ศิลป์”

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 5 แนวคิด “จังหวะ ดนตรี กวี ศิลป์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมเกียรติบั

Deadline: 
Fri, 2015-04-24 17:00

ประกวดตั้งชื่อ (BRANDING) ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ (MOTTO)

ประกวดตั้งชื่อ (BRANDING) ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ (MOTTO)

บริษัท ขอนแก่นโปรฟิเทียร์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อ (BRANDING) ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ (MOTTO) โครงการมาลินพลาซ่า และโรงแรมมาลิน เรสซิเด้นซ์ ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่

Deadline: 
Fri, 2015-03-20 16:30

ประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ Junior CSR AWARD#1 ตอน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน”

ประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ Junior CSR AWARD#1 ตอน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน”

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดห

Deadline: 
Thu, 2015-04-30 16:30

ประกวด เพลง หนังสั้น การ์ตูน ความเรียง หัวข้อ "วิสัยทัศน์ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า"

ประกวด เพลง หนังสั้น การ์ตูน ความเรียง หัวข้อ "วิสัยทัศน์ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า"

อนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคม ในกรรมาธิการวิสามัญาการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฎิรูปแห่งชาติ ขอเชิญเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด เพลง หนังสั้น การ์ตูน ความเรียง หัวข้อ "วิสัยทัศน์ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า" ในโครงการเยาว

Deadline: 
Fri, 2015-04-10 16:00

ประกวดประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช้ เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) แบบ 3 มิติ

ประกวดประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช้  เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) แบบ 3 มิติ

โครงการ “ข้อความจากใจถึงในหลวง” ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช้ เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) แบบ 3 มิติ  ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนีบัตร

Deadline: 
Fri, 2015-04-03 16:00

แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย "Thailand English Online Contest by EOL System"

Thailand English Online Contest by EOL System

EOL System ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย "Thailand English Online Contest by EOL System" ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Deadline: 
Mon, 2015-03-09 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.